LIVET PÅ LAND – NORDISKE DYR
1. klasse
Randersgades Skole i samarbejde med ZOO

Verdensmål 15: Livet på land
Forløb med fokus på nordiske dyr. Indeholder små lege og øvelser.

TRUEDE DYR – INSEKTER
3. klasse
Randersgades Skole

Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
Verdensmål 15: Livet på land
Innovationsforløb, hvor eleverne skal komme med gode idéer til, hvordan man skaber bedre betingelser for insekter i lokalområdet.

VORES KLIMABY
3. klasse
Gjern Skole

Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
Innovationsforløb, hvor eleverne samarbejder om at skabe en fremtidig ”klimaby” med så mange klimavenlige løsninger som muligt.

GRØNLAND
4. klasse
Klarup Skole

Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse
Verdensmål 13: Klimaindsats
Verdensmål 14: Livet i havet
Tværfagligt fordybelsestema om Grønland, hvor eleverne gennem forskellige værksteder selv fremstiller et produkt.

BØRNS STEMME – BØRNEAKTIVISME
5. klasse
Randersgades Skole

Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse
Verdensmål 17: Partnerskaber for handling
Innovationsforløb, hvor eleverne kommer med idéer til børneaktivisme og bud på, hvordan de kan påvirke andre.

VERDENSMÅL I BØRNEHØJDE
3. og 7. klasse
Gug Skole

Alle verdensmål
Forløbet fungerer som introduktion til verdensmålene og til innovation. Eleverne kommer med idéer til, hvordan børn kan bidrage til verdensmålene.

BÆREDYGTIG TRANSPORT – BÆREDYGTIGE LOKALSAMFUND
8. klasse
Randersgades Skole

Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
Innovationsforløb, hvor eleverne kommer med løsninger på trafikale udfordringer i lokalmiljøet.

GASTRONOMI OG BÆREDYGTIGHED
9. klasse
Klarup Skole

Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
Innovationsforløb, hvor eleverne udvikler idéer til at gøre restaurationsbranchen mere bæredygtig.

MANIPULERENDE STATISTIK
8. og 9. klasse
Højby Skole

Verdensmål 3: Sundhed og trivsel
Verdensmål 10: Mindre ulighed
Matematikforløb, hvor eleverne lærer at forholde sig kritisk til den statistik, de møder.

PROJEKTOPGAVE 9. KLASSE
Eksempel på projektopgave om verdensmål 14: Livet i havet udarbejdet af 2 elever fra Højby Skole. Projektet er afleveret i form af en hjemmeside om Plast i havet.