Gjern Skole: Bogbyttehuse

På Gjern Skole har 6. klasse bygget otte bogbyttehuse. Det er små bogskabe placeret centrale steder i byen, hvor man kan tage en bog med hjem at læse og selv sætte bøger, man ikke længere bruger. Husene er bygget af gamle skabe og genbrugsmaterialer, som skolen blandt andet har fået fra den lokale tømmerhandel. Samtidig har eleverne sammen med biblioteket arbejdet med læselyst, og de har lavet små kort til bogbyttehusene, hvor man kan skrive en læseanbefaling, som kan lægges i de bøger, man afleverer.
Partner: Silkeborg Bibliotekerne og Gjern Borgerforening.

Højby Skole: Verdensmålsgraffiti

4. klasse på Højby Skole ville gerne udsmykke en gangtunnel på vej til skolen med verdensmålsgraffiti. De ville gerne have, at alle kunne se, at de kom til en verdensmålsskole, når de kom til Højby Skole. De talte med deres lærer om, hvad det ville kræve, og med hjælp fra læreren skrev klassen så en ansøgning til kommunen. Det gav dem indblik i den demokratiske proces, de dermed blev del af. Klassen fik grønt lys til projektet, og sammen med en graffitikunstner lavede de skitser og fik udsmykket den grå tunnel med verdensmålsgraffiti.
Partner: Odense Kommune.

Gjern Skole: Biodiversitet

Gjern Skole arbejder med at “forvilde” området foran skolen, hvor der før lå en græsplæne. Der skal være plads til flere dyr og planter og gøres forsøg med mere bæredygtigt vedligehold. Skolen efterlyste materialer på skolens Facebook-side, og lokale borgere afleverede kampesten til et stendige og træstammer til insekthoteller. 4. klasse-eleverne har med hjælp fra det lokale tømrerfirma bygget højbede i træ, og alle skolens elever fyldte efterfølgende (med lånte trillebøre og skovle) jord i højbedene. Nu har hver klasse sit eget højbed, hvor de dyrker små skolehaver med blomster og grøntsager.
Partner: Entreprenørgården og Gjern Natur.

KVUC: Grå rygergård til grøn gårdhave

Da 8 nye HF-klasser startede på KVUC, oplevede de som noget af det første at blive inviteret til at skabe en fysisk forandring på skolen. På én uge skulle en grå baggård inde midt i København transformeres til en hyggelig grøn gårdhave. Med hjælp fra ngo’en Dreamtown kom de nye HF-kursister fra design via byggeproces og udsmykning frem til det færdige resultat. De fik en oplevelse af at kunne handle, skabe og forandre og blev samtidig præsenteret for Dreamtowns arbejde og for verdensmålene. Og så lærte de at lave bæredygtig maling. Opskriften lyder på linolie, kærnemælk og pigment. Gårdhaven rummer blandt andet et studiehjørne med tavle, et løbehjul lavet af paller og et spillehjørne, og mange af planterne i gårdhaven er spiselige og kan drysses på madpakken.
Partner: Dreamtown. Fotos: KVUC og Dreamtown.

HF & VUC Fyn: Verdensmålsstafet

Hvordan deler man de gode idéer, når skolen er fordelt på otte forskellige adresser på Fyn og Ærø? På HF & VUC Fyn har man oprettet Verdensmålsstafetten, som sendes fra afdeling til afdeling. Når man får stafetten overdraget, deler man sin afdelings verdensmålsaktivitet med resten af organisationen på Instagram under #hfogvucfynverdensmålsstafet. Blandt eksemplerne er Livstræet på Ærø, der er et gammelt træ, som blev fældet og placeret på skolens grund. Nu er processen med forrådnelse og omdannelse til insektbo blevet en del af undervisningen. På VUC Søndersø inviterede man alle kursisterne til at debattere dilemmaer, som tog afsæt i verdensmålene. Det var f.eks. spørgsmål om, hvorvidt der skal indføres kødfrie dage på offentlige institutioner, og om stemmeretten skal sænkes til 16 år.

Højby Skole: Skoleskov

Højby Skole har plantet en skoleskov i samarbejde med organisationen Plant et Træ. Det var 4. klasse, der var med til at grave hullerne og plante træerne. Skoven er den første af sin slags i landet, fordi træerne ikke er plantet på en tilstødende grund, men er fordelt ud over hele skolens område og tænkt ind i den eksisterende beplantning. Det giver eleverne let adgang til at følge træerne, og mange af frugttræerne blev plantet få meter fra lokalerne til madkundskab. Træerne skal nemlig bruges i undervisningen, så eleverne får kendskab til de forskellige sorter og deres vilkår og vækst – og dermed også træernes positive betydning i forhold til at passe på klimaet og grundvandet.
Partner: Plant et Træ. Fotos: Odense Kommune.

Gjern Skole: Kulturmøde

Elever på Gjern Skole har deltaget i kulturmødeprojektet Det Flyvende Tæppe, som handler om børn og unges kultur- og sprogskatte. I forløbet har børnene undersøgt de kulturelle verdener, de selv er en del af. Eleverne har lavet fælles sprogregnbuer med vigtige ord på forskellige sprog. De har udarbejdet dekorative og personlige skattekister med deres bedste skatte og vist deres kammerater, hvad der får dem til at stråle ved at lave sole, der viser noget af det, de er særligt glade for. Projektet har til formål at styrke elevernes fællesskab og interkulturelle kompetencer.
Partner: Det Flyvende Tæppe. Fotos: Det Flyvende Tæppe.