Verdensmålscertificeringen 2030 SKOLER er udviklet af CHORA 2030 i samarbejde med Randersgades Skole, Rysensteen Gymnasium og en lang række partnere.

Det er vores fælles model for, hvordan FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling bliver en integreret del af det danske uddannelsessystem.

Certificeringen retter sig mod både grundskoler, efterskoler og ungdomsuddannelser og skal sikre, at skolerne tager ansvar for at fremme bæredygtig udvikling i et verdensmålsperspektiv både på skolen selv og gennem uddannelse af eleverne. Det skal give danske børn og unge viden om FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling og inspirere dem til selv at bidrage og være med til at forbedre det samfund, de er del af.

2030 SKOLER blev lanceret i august 2019.

Kontakt

2030 SKOLER
Kristine F. Tolborg
info@2030skoler.dk
Tlf. 3011 4703

Partnere

Verdensmålscertificeringen er udviklet i samarbejde med blandt andre:
UNDP, FN-Byen, Verdens Bedste Nyheder, Friluftsrådet, Concito, Ungdomsbyen, Mellemfolkeligt Samvirke, RCE Denmark og Oxfam IBIS.