PORTALER
Der findes en lang række gratis undervisningsmaterialer og ressourcer til skoler, som gerne vil sætte fokus på verdensmålene i undervisningen. Mange af dem kan findes via disse portaler:

Verdenstimen.dk
Grundskole og ungdomsuddannelser. Materialer og ressourcer fra en lang række aktører, fordelt på trin og fag.

Verdensmålene.dk
Ungdomsuddannelser. Baggrundsviden til både elever og undervisere samt øvelser og forløb til forskellige fag.

Verdensmål.nu
Grundskole. Elevbøger og lærervejledninger rettet mod naturfagene.

Verdensmål.org
Danmarks verdensmålsportal med baggrundsviden, nyheder og status på målene i Danmark.

VIDEN OM BÆREDYGTIGHED
Artikler
“Skolen som laboratorium for bæredygtighed” af Kristine Fjord Tolborg

“Uddannelse for bæredygtig udvikling: Udfordringer og muligheder” af Jonas Andreasen Lysgaard og Martin H-L Laugesen

“Økoliteracy: Miljølæring med afsæt i det lokale” af Nikolaj Elf, Connie Svabo og Thomas Skovgaard

Videopræsentationer
Keynotes fra Uddannelsesdebatten 2021:
“Bæredygtighedens pædagogik” af Jonas Andreasen Lysgaard

“Hvordan bliver naturen en ven?” af Suna Christensen

Artikler særligt for grundskolen
“Klimapædagogik”, temanummer DPU’s magasin Asterisk nr. 98

Artikler særligt for gymnasiet
“Antropocæn dannelse og bæredygtighed i gymnasiet” af Michael Paulsen

“Interkulturel didaktik” af Peter Hobel

De materialer, der er udviklet specifikt til 2030 SKOLER, kræver en adgangskode, som man får, når man har tilmeldt sin skole. Det drejer sig om håndbogen inkl. skabeloner og formater og adgang til kontaktoplysninger på de øvrige skoler i netværket.