KULTURFORSTÅELSE
1.g
Rysensteen Gymnasium

Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse
Verdensmål 17: Partnerskaber for handling

CLIMATE CHANGE
Engelsk: B-niveau, 2.g
Kalundborg Gymnasium

Verdensmål 13: Klimaindsats
Verdensmål 14: Livet i havet
Verdensmål 15: Livet på land
Eleverne arbejder med både fiktion og non-fiktion, der relaterer til emnet klimaforandringer.

SLAVERI GENNEM TIDEN
Historie: A-niveau, 1. og 2.g
Kalundborg Gymnasium

Verdensmål 8: Anstændige job og økonomisk vækst
Eleverne arbejder med slaveri i 3 forskellige perioder: Romerriget, den transatlantiske slavehandel og moderne slaveri.

LOS ATRAPANIEBLAS DE PERÚ
Spansk
Kalundborg Gymnasium

Verdensmål 6: Rent vand og sanitet
Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
Verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Forløbet giver eleverne indsigt i situationen med mangel på drikkevand i fattige områder i Peru.

RENSNING AF SPILDEVAND
Kemi: C- og B-niveau
Kalundborg Gymnasium

Verdensmål 6: Rent vand og sanitet
Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
Verdensmål 14: Livet i havet
Eleverne lærer om rensning af spildevand og laver forsøg med fældningsreaktioner

VEDVARENDE ENERGI
Fysik: C-niveau
Kalundborg Gymnasium

Verdensmål 7: Bæredygtig energi
Verdensmål 13: Klimaindsats
Eleverne får viden om, hvordan der kan produceres vedvarende elektrisk energi og kendskab til, hvordan energi kan lagres.

ATOMKRAFT – JA TAK ELLER NEJ TAK?
Fysik
Kalundborg Gymnasium

Verdensmål 7: Bæredygtig energi
Eleverne får et bredt kendskab til atomkraft som energikilde og diskuterer på baggrund af viden om fordele og ulemper, om det er bæredygtigt eller ej.

FLERE FORLØB
Se flere forløb for ungdomsuddannelser på verdensmaalene.dk og Projekt Bæredygtighed

PODCASTS OG GÆSTELÆRERFORLØB
TECHfolk podcasts fra DTU relateret til lang række af verdensmålene
Bæredygtig viden podcasts fra Natural Sciences og Technical Sciences på Aarhus Universitet
Digitale gæstelærerforløb på EMU.dk målrettet gymnasier bl.a. om emner relateret til bæredygtighed
Digitale gæstelærerforløb på EMU.dk målrettet erhvervsuddannelser bl.a. om emner relateret til bæredygtighed