Der findes en lang række gratis undervisningsmaterialer og ressourcer til skoler, som gerne vil sætte fokus på verdensmålene i undervisningen. Mange af dem kan findes via disse portaler:

Verdenstimen.dk
Grundskole og ungdomsuddannelser. Materialer og ressourcer fra en lang række aktører, fordelt på trin og fag.

Verdensmålene.dk
Ungdomsuddannelser. Baggrundsviden til både elever og undervisere samt øvelser og forløb til forskellige fag.

Verdensmål.nu
Grundskole. Elevbøger og lærervejledninger rettet mod naturfagene.

Verdensmål.org
Danmarks verdensmålsportal med baggrundviden, nyheder og status på målene i Danmark.

De materialer, der er udviklet specifikt til 2030 SKOLER, kræver en adgangskode, som man får, når man har tilmeldt sin skole. Det drejer sig om håndbogen inkl. skabeloner og formater og adgang til kontaktoplysninger på de øvrige skoler i netværket.