Sådan bliver skolen certificeret

For at blive verdensmålscertificeret skal man tilmelde skolen til ordningen. Man behøver ikke opfylde kravene for certificering, før man tilmelder sig, for det er netop en del af ordningen, at man kan få hjælp og vejledning i hele processen.

Krav
Skolen kan opnå certificering, når der er lavet en 3-årig handleplan for verdensmålsindsatsen og påbegyndt implementering. Der skal blandt andet være gennemført et bæredygtighedstiltag i forhold til drift eller værdisæt, alle skolens elever skal have hørt om verdensmålene, og der skal være gennemført undervisning for en del af skolens elever.

Da der er stor forskel på skoler – fra en efterskole med en enkelt årgang til store campusinstitutioner – aftales de præcise minimumskrav individuelt, så de giver mening for hver enkelt institution.

Skolen forbliver certificeret, så længe den skaber progression i arbejdet og har en opdateret handleplan for verdensmålsindsatsen.

TILMELD SKOLEN