KULTURFORSTÅELSE
1.g
Rysensteen Gymnasium

Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse
Verdensmål 17: Partnerskaber for handling

CLIMATE CHANGE
Engelsk: B-niveau, 2.g
Kalundborg Gymnasium

Verdensmål 13: Klimaindsats
Verdensmål 14: Livet i havet
Verdensmål 15: Livet på land
Eleverne arbejder med både fiktion og non-fiktion, der relaterer til emnet klimaforandringer.

SLAVERI GENNEM TIDEN
Historie: A-niveau, 1. og 2.g
Kalundborg Gymnasium

Verdensmål 8: Anstændige job og økonomisk vækst
Eleverne arbejder med slaveri i 3 forskellige perioder: Romerriget, den transatlantiske slavehandel og moderne slaveri.

RENSNING AF SPILDEVAND
Kemi: C- og B-niveau
Kalundborg Gymnasium

Verdensmål 6: Rent vand og sanitet
Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
Verdensmål 14: Livet i havet
Eleverne lærer om rensning af spildevand og laver forsøg med fældningsreaktioner

VEDVARENDE ENERGI
Fysik: C-niveau
Kalundborg Gymnasium

Verdensmål 7: Bæredygtig energi
Verdensmål 13: Klimaindsats
Eleverne får viden om, hvordan der kan produceres vedvarende elektrisk energi og kendskab til, hvordan energi kan lagres.