Drift af skolen

Randersgades Skole:
Affaldsagenter

I samarbejde med Københavns Kommunes Afdeling for Bæredygtig Udvikling (ABU) har Randersgades Skole engageret en række elever i at fremme verdensmålene. 15 elever fra 5. årgang er således ”Affaldsagenter” og hjælper skolen med at optimere affaldshåndteringen. De identificerer problemer, undersøger muligheder og kommer med bud på mulige løsninger. De modtager indledningsvist 3 x 7 lektioners undervisning fra ABU og holder også oplæg for elever og forældre om affaldssortering.
Partner: Afdeling for Bæredygtig Udvikling

Kalundborg Gymnasium og HF:
Regnvand i toiletterne

En regnvandsbeholder på 20 kubikmeter har siden 1998 forsynet Kalundborg Gymnasium med vand til at skylde ud i skolens toiletter. Regnvandssystemet blev etableret med støtte fra kommunen. Systemet nedsætter skolens forbrug af rent vand med ca. 700 kubikmeter vand årligt og dækker ca. 50 % af skolens samlede vandforbrug. Ud over gevinsten for miljøet er regnvandssystemet også godt for skolens økonomi, da der ikke skal betales vandafledningsafgift for regnvandet. Systemet kræver løbende vedligeholdelse, da det ind imellem stopper. Vandet i toiletterne ser desuden lidt grumset ud på grund af blandt andet okker og alger. Selv i den tørre sommer i 2018 kunne systemet dække skolens behov for at skylde ud i toiletterne.

Højby Skole:
Skoleskov

Højby Skole har plantet en skoleskov i samarbejde med organisationen Plant et Træ. Skoven er den første af sin slags i landet, fordi træerne ikke er plantet på en tilstødende grund, men i stedet fordelt ud over hele skolens område og tænkt ind i den eksisterende beplantning. Dermed har børnene let adgang til at følge træerne og lære om deres betydning. Planen er nemlig at bruge træerne i undervisningen, så eleverne får kendskab til de forskellige sorter og deres vilkår og vækst – og dermed også træernes positive evner til at passe på klimaet og grundvandet.
Partner: Plant et Træ


Inddragelse på skolen

Randersgades Skole:
Lærerinddragelse

På Randersgades Skole har man nedsat et udviklingsteam, der er med til at planlægge og koordinere skolens verdensmålsindsats. Det består af 3 lærere fra henholdsvis 1., 4. og 7. årgang, som er de årgange, der i første omgang skal udvikles forløb til. Lærerne samarbejder blandt andet med skolens profilkoordinator om udvikling, formidling, evaluering og videndeling af forløbene. Timerne kommer fra timer tidligere afsat til pædagogisk udvikling.

Randersgades Skole:
Elevinddragelse

Sammen med Københavns Kommunes Afdeling for Bæredygtig Udvikling (ABU) har Randersgades Skole udpeget 12 elever fra 7. årgang til at være ”Klimaambassadører”. De uddannes til opgaven af ABU og får opgaver af en eksterne opgavestillere (f.eks. Udenrigsministeriet, Zoologisk Museum, 2030- panelet). Klimaambassadørerne laver research, udformer en løsning og præsenterer løsningen for opgavestilleren. De deltager desuden som oplægsholdere til forskellige arrangementer i byen.
Partner: Afdeling for Bæredygtig Udvikling

Kalundborg Gymnasium og HF:
Inddragelse af elever, lærere og teknisk personale

Kalundborg Gymnasium har side 1995 haft et miljøudvalg, som har arbejdet for at nedsætte skolens ressourceforbrug (el, varme og vand) mest muligt. Udvalget er nedsat af ledelsen og består af gymnasiets arbejdsmiljørepræsentanter, pedeller samt lærere og elevrepræsentanter. På initiativ fra eleverne i miljøudvalget er alle skolens lamper skiftet ud med elsparepærer, og der er sat sensorer op, så lyset slukker af sig selv. Derudover har miljøudvalget gennem tiden også stået bag etableringen af et regnvandssystem, som forsyner skolens toiletter med vand, og et solcellesystem.

Inddragelse af lokalsamfund

Højby Skole: Verdensmålsgraffiti

4. klasse på Højby Skole havde et ønske om at få lov at udsmykke en tunnel på vej til skolen med verdensmålsgraffiti. De ville gerne have, at alle kunne se, at de kom til en verdensmålsskole, når de kom til Højby Skole. Med hjælp fra deres lærer skrev klassen derfor en ansøgning til kommunen og fik samtidig indblik i den demokratiske proces, de dermed blev del af. Ansøgningen gav de til Odense Kommunes rådkvinde for børn og unge, da hun var på besøg på skolen i forbindelse med indvielsen af skolens Plant et træ-projekt. Klassen fik grønt lys til projektet, og sammen med en graffitikunstner lavede de skitser og fik udsmykket den grå tunnel med verdensmålsgraffiti.
Partner: Odense Kommune.
Se billeder.

Klarup Skole:
Indsamling af batterier

På Klarup Skole har alle eleverne været med til at indsamle brugte batterier i lokalsamfundet, og på en måned fik de indsamlet 1.220 kg. batterier. Indsamlingen skete som led i kampagnen ’Genanvenner’, som satte fokus på, at langt flere batterier skal genanvendes. I dag indsamler vi i Danmark nemlig kun ca. halvdelen af alle brugte batterier. Da kampagnen sluttede, kom Aalborg Forsynings renovationsafdeling forbi skolen med deres miljøbil og vejede og afhentede batterierne. Klarup Skole har nu indledt et samarbejde med Aalborg Forsyning om at udvikle et undervisningsforløb med fokus på genanvendelse af ressourcer.
Partner: Aalborg Forsyning

Gjern Skole: Bogtårn

På Gjern Skole har de lavet et bogtårn under mottoet “Snup en bog – sæt en bog”. Her kan man kvit og frit tage en bog med hjem at læse og selv sætte bøger, man ikke længere bruger. Bogtårnet er ikke kun for skolens elever, men bruges af hele lokalsamfundet, så alle kan komme forbi og tage en bog med hjem. Borgerne i Gjern vil dog også gerne have adgang til bogtårnet uden for skolens åbningstid, så den lokale borgerforening har tilbudt at hjælpe med at bygge et udendørs boghus sammen med skolens elever. Så vil alle i lokalområdet få adgang til at bytte bøger lige på det tidspunkt, der passer dem.
Partner: Gjern Borgerforening

Skolens værdisæt

Gjern Skole: Legepatrulje

Når dagen starter på Gjern Skole, synges der morgensang. Bagefter fortæller elever fra 3.-6. klasse, hvilke fælleslege der er planlagt i skoledagens to pauser. Det er eleverne i Legepatruljen, der står for fælleslegene, og alle kan være med, uanset køn, alder og kompetencer. På den måde har alle nogen at lege med i pauserne, og på Gjern Skole har de talt om, at det både handler om trivsel (verdensmål 3), ligestilling (mål 5) og mindre ulighed (mål 10).

Gjern Skole: Kulturmøde

Eleverne på Gjern Skole har deltaget kulturmødeprojektet Det Flyvende Tæppe, som handler om børn og unges kultur- og sprogskatte. I forløbet har børnene undersøgt de kulturelle verdener, de selv er en del af. Eleverne har lavet fælles sprogregnbuer med vigtige ord på forskellige sprog. De har udarbejdet dekorative og personlige skattekister med deres bedste skatte og vist deres kammerater, hvad der får dem til at stråle ved at lave sole, der viser noget af det, de er særligt glade for.
Projektet har til formål at styrke elevernes fællesskab og interkulturelle kompetencer.
Partner: Det Flyvende Tæppe
Verdensmål 4 (delmål 4.7)

Undervisningsforløb

Se undervisningsforløb gennemført på henholdsvis grundskoler og ungdomsuddannelser.