Drift af skolen

Randersgades Skole:
Affaldsagenter

I samarbejde med Københavns Kommunes Afdeling for Bæredygtig Udvikling (ABU) har Randersgades Skole engageret en række elever i at fremme verdensmålene. 15 elever fra 5. årgang er således ”Affaldsagenter” og hjælper skolen med at optimere affaldshåndteringen. De identificerer problemer, undersøger muligheder og kommer med bud på mulige løsninger. De modtager indledningsvist 3 x 7 lektioners undervisning fra ABU og holder også oplæg for elever og forældre om affaldssortering.

Kalundborg Gymnasium og HF:
Regnvand i toiletterne

En regnvandsbeholder på 20 kubikmeter har siden 1998 forsynet Kalundborg Gymnasium med vand til at skylde ud i skolens toiletter. Regnvandssystemet blev etableret med støtte fra kommunen. Systemet nedsætter skolens forbrug af rent vand med ca. 700 kubikmeter vand årligt og dækker ca. 50 % af skolens samlede vandforbrug. Ud over gevinsten for miljøet er regnvandssystemet også godt for skolens økonomi, da der ikke skal betales vandafledningsafgift for regnvandet. Systemet kræver løbende vedligeholdelse, da det ind imellem stopper. Vandet i toiletterne ser desuden lidt grumset ud på grund af blandt andet okker og alger. Selv i den tørre sommer i 2018 kunne systemet dække skolens behov for at skylde ud i toiletterne.

Den Grønne Friskole på Amager:
Bygninger og inventar

På Den Grønne Friskole på Amager er de meget opmærksomme på, hvordan skolen som institution kan agere bæredygtigt. Det kom blandt andet til udtryk ved valg af byggematerialer, da skolens bygninger skulle renoveres. Her er brugt genbrugstræ og -fliser og bæredygtigt åndbart materiale på væggene. Møbler og andet inventar er så vidt muligt også genbrug anskaffet via for eksempel Genbyg.dk og Den Blå Avis. Derfor er skolens borde, stole og døre ikke nødvendigvis ens. Derudover lægger de på skolen også vægt på, at eleverne undervises i håndværk, så de selv lærer at kunne reparere, bygge og skabe ting.

Skolens værdisæt

Den Grønne Friskole på Amager:
Verdensborgerskab og kulturel diversitet

Skolen samarbejder i forskellige projekter med den muslimske friskole Al-Hikma Skolen, så elever fra begge skoler har mulighed for at mødes og lære hinanden at kende tværs af forskellige miljøer og kulturelle baggrunde. Samarbejdet kan for eksempel tage form af formidlingsprojekter. I forbindelse med et naturvidenskabeligt projektarbejde om Alexander von Humboldt og naturforståelse udviklede elever fra Den Grønne Friskole således aktiviteter og opgaver i Zoologisk Have, som elever fra Al-Hikma Skolen skulle løse.

Inddragelse

Randersgades Skole:
Lærerinddragelse

På Randersgades Skole har man nedsat et udviklingsteam, der er med til at planlægge og koordinere skolens verdensmålsindsats. Det består af 3 lærere fra henholdsvis 1., 4. og 7. årgang, som er de årgange, der i første omgang skal udvikles forløb til. Lærerne samarbejder blandt andet med skolens profilkoordinator om udvikling, formidling, evaluering og videndeling af forløbene. Timerne kommer fra timer tidligere afsat til pædagogisk udvikling.

Randersgades Skole:
Elevinddragelse

Sammen med Københavns Kommunes Afdeling for Bæredygtig Udvikling (ABU) har Randersgades Skole udpeget 12 elever fra 7. årgang til at være ”Klimaambassadører”. De uddannes til opgaven af ABU og får opgaver af en eksterne opgavestillere (f.eks. Udenrigsministeriet, Zoologisk Museum, 2030- panelet). Klimaambassadørerne laver research, udformer en løsning og præsenterer løsningen for opgavestilleren. De deltager desuden som oplægsholdere til forskellige arrangementer i byen.

Kalundborg Gymnasium og HF:
Inddragelse af elever, lærere og teknisk personale

Kalundborg Gymnasium har side 1995 haft et miljøudvalg, som har arbejdet for at nedsætte skolens ressourceforbrug (el, varme og vand) mest muligt. Udvalget er nedsat af ledelsen og består af gymnasiets arbejdsmiljørepræsentanter, pedeller samt lærere og elevrepræsentanter. På initiativ fra eleverne i miljøudvalget er alle skolens lamper skiftet ud med elsparepærer, og der er sat sensorer op, så lyset slukker af sig selv. Derudover har miljøudvalget gennem tiden også stået bag etableringen af et regnvandssystem, som forsyner skolens toiletter med vand, og et solcellesystem.